Basket (0)

Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska

Titov trg 4, 6000 Koper

Slovenija

tel.:     +386 (05) 611 75 56

fax:     +386 (05) 611 75 32

http:    www.upr.si